SPECIALE AANBIEDING: 15% KORTING VOOR ALLE BESTELLINGEN VANAF 50€

Voorwaarden en bepalingen

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website AEG.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AEG VOOR DE WEBSHOP EN TELEFONISCHE VERKOOP (Koop op afstand)

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op uw bestelling van producten (de 'Producten') via de webshop van AEG of de telefoon (op afstand gesloten overeenkomsten) voor levering in NEDERLAND. Het is niet toegestaan om Producten te bestellen voor leveringen naar bestemmingen buiten NEDERLAND. Voor de verkoop in andere landen, verwijzen wij naar shop.aeg.nl/shops-other-countries.


Shop.AEG.nl is een site welke eigenaar is van AB Electrolux, een Zweeds bedrijf dat geregisteerd is in Stockholm.


Shop.AEG.nl opereert namens AB Electrolux als Electrolux NL. Electrolux NL staat geregisteerd bij de kamer van koophandel te Den Haag, onder nummer 28044039. Het contact adres voor deze website is; Electrolux Home Products Nederland bv, Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn.


Het BTW nummer van Electrolux NL is NL004082023B02


1.2 Hieronder worden de Voorwaarden omschreven waaronder de Producten op deze website ter verkoop worden aangeboden. Door het vakje 'Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord' op het bestelformulier aan te vinken en uw bestelling te plaatsen, aanvaardt u de Voorwaarden en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.


1.3 AEG behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die voorafgaand werden voorgelegd aan de gewijzigde voorwaarden kunnen worden geplaatst op de website.


1.4 Zie deze link voor de voorwaarden betreffende het gebruik van de website en het privacyreglement.


1.5 Neem voor eventuele vragen of opmerkingen betreffende de Voorwaarden, kennisgevingen van herroepingen, annuleringen, retourzendingen en terugbetalingen, contact op met:Electrolux Home Products Nederland bv
Electrolux Distriparts
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172-468400
E-mail: distriparts.nederland@electrolux.nl


1.6 Het aanbieden van reserveonderdelen en keukenaccessoires via onze Web Shop omvat het opnemen van bestellingen, het uitvoeren van bestellingen en naverwerking van de voltooide Web Shop-transactie. Na de levering nemen wij en/of onze service- en samenwerkingspartners per e-mail contact op met de klant met een vragenlijst. De naverwerking is een integraal onderdeel van ons leveringsproces om ervoor te zorgen dat de leveringsservice tegemoetkomt aan alle relevante vereisten. Bovendien willen we zo de mogelijkheid krijgen om herstelacties te ondernemen als en wanneer we denken dat dat gepast is op basis van feedback van de klant. Persoonlijke gegevens die we van de klant ontvangen wanneer deze een bestelling plaatst in de webwinkel, worden verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke gegevensbeschermingswetgeving.


Als onderdeel van het naverwerken van onze levering van reserveonderdelen of keukenaccessoires zullen we u spoedig na aflevering benaderen met een vragenlijst met betrekking tot uw tevredenheid over de Web Shop-ervaring. We zouden het zeer op prijs stellen als u wilt deelnemen aan onze vragenlijst.


3. LEVERING

3.1 Het bestelde Product wordt in zijn oorspronkelijke ontwerp geleverd. AEG behoudt zich het recht voor om kleine technische aanpassingen door te voeren die de functionaliteit van het Product niet aantasten.


3.2 Producten waarbij vermeld staat dat ze 'in voorraad' zijn, zullen over het algemeen binnen 2 a 3 werkdagen worden geleverd en Producten met de vermelding 'niet voorradig' zullen over het algemeen binnen 30 dagen worden geleverd. Indien de Producten niet binnen deze geschatte levertijden geleverd kunnen worden, zullen we u dit laten weten.


3.3 Mocht een Product niet in de bestelde hoeveelheid geleverd kunnen worden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, en kunt u beslissen om de wel beschikbare hoeveelheid te bestellen of uw bestelling te annuleren.


3.4 AEG kan naar eigen goeddunken besluiten tot gedeeltelijke levering. In dit geval zullen er geen extra verzendkosten worden berekend, maar zal slechts één levering in rekening worden gebracht.


3.5 Indien levering binnen dertig (30) dagen niet mogelijk is, kunt u de bestelling annuleren. Indien er al betalingen zijn gedaan, zullen deze binnen dertig (30) dagen worden geretourneerd.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen zijn in EURO’s. De op de website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele heffingen, rechten en verzendkosten.


4.2 Heffingen, rechten en verzendkosten kunnen op ieder moment, óók tijdens de levering worden gewijzigd, en deze kosten zullen afzonderlijk worden berekend en bij het plaatsen van uw bestelling op de website worden aangegeven. De totale prijs die op het bestelformulier wordt vermeld, is het totaal te betalen bedrag voor de bestelde Producten.


4.3 U stemt ermee in om eventuele extra verzend-/verwerkingskosten die het gevolg zijn van het niet aanvaarden of ophalen van de verzending aan AEG te vergoeden, in overeenstemming met de overeengekomen leveringsvoorwaarden.

5. BETALING

5.1 Voor de betaling voor de Producten kunt u gebruik maken van de betaalwijzen die van tijd tot tijd op de website staan aangegeven.


5.2 AEG maakt veilig online betalen met behulp van een externe provider (Global Collect) mogelijk en om ervoor te zorgen dat u altijd het hoogste beveiligingsniveau geniet, worden uw betalingsgegevens automatisch tijdens het invoeren gecodeerd.5.3 Bij betaling per creditcard, moeten de creditcardgegevens bij het plaatsen van uw bestelling worden verstrekt. Uw creditcard zal op het moment van de orderbevestiging worden belast.

6. HERROEPINGSRECHT, BESCHADIGDE EN/OF GEBREKKIGE PRODUCTEN

Herroepingsrecht

6.1 U mag uw bestelling zonder opgaaf van redenen herroepen vanaf de datum van de ontvangst van de orderbevestiging tot 30 dagen na de ontvangst van het Product. Deze herroeping dient schriftelijk te geschieden (bv bij brief, fax of e-mail) en om te voldoen aan de termijn is het voldoende om de herroeping tijdig naar het onder punt 1.5 vermelde (e-mail)adres van AEG te sturen.


6.2 Mochten er betalingen zijn verricht, zullen wij deze onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na onze ontvangst van het geretourneerde Product, terugbetalen. Wij zullen echter uitsluitend de kosten van het Product zelf vergoeden en niet uw verzendkosten voor het retourneren van het Product aan ons.
 

6.3 Uw recht om uw bestelling herroepen kan in gevaar komen wanneer u niet de nodige stappen hebt ondernomen om te waarborgen dat u het Product in substantieel dezelfde als de originele staat (inclusief de originele verpakking) kunt retourneren. Dit geldt niet indien de staat van het Product is verslechterd als gevolg van (a) de maatregelen die nodig zijn om het Product te inspecteren of (b) omstandigheden die niet aan u toegerekend kunnen worden. We raden u in ieder geval aan om afdoende en redelijke stappen te ondernemen om de staat waarin het Product zich bevindt, te behouden, en toe te zien op de veilige retourzending van het Product aan ons.
 

6.4 Het recht op herroeping is niet van toepassing wanneer het zegel van verzegelde Producten is verbroken.


Beschadigde of gebrekkige Producten
 

Naast uw rechten om uw bestelling te herroepen onder Artikel 6.1 - 6.4 hierboven, kunt u ook bepaalde rechten uitoefenen als u constateert dat uw Product beschadigd is of gebreken vertoont. Neem in dat geval contact met ons op en volg de hierna beschreven procedures.


6.5 Eventuele beschadiging van de Producten tijdens de verzending of vermeende gebreken betreffende het Product, dienen onmiddellijk schriftelijk of telefonisch aan AEG te worden gemeld door een kennisgeving te sturen naar het in Artikel 1.5 vermelde post- of e-mailadres of telefoonnummer.


6.6 Andere klachten of zichtbare gebreken van het Product moeten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het Product worden gemeld.


6.7 Als u een geldige claim heeft, kunt u in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving voor de verkoop aan consumenten vragen om (a) herstel van het gebrek of (b) de levering van een vervangend Product.


6.8 Als we niet in staat zijn het gebrek van het Product te verhelpen of geen vervangend Product kunnen leveren of in geval vervangende levering niet lukt, kunt u naar eigen goeddunken besluiten de bestelling te annuleren of om verlaging van de prijs vragen.

7. INSTALLATIE EN GEBRUIK

7.1 Accessoires en verbruiksmaterialen die u in deze webshop hebt gekocht moeten altijd geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing voor het desbetreffende apparaat waarin u de onderdelen/accessoires/verbruiksmaterialen wenst te installeren en gebruiken. We moedigen u aan om de toepasselijke gebruiksaanwijzing voor het apparaat vanaf onze website te downloaden.


7.2 Reserveonderdelen en accessoires zijn uitsluitend bedoeld voor installatie in en gebruik in combinatie met AEG Producten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld door AEG.


7.3 U bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en het gebruik van de Producten die u in deze webshop hebt gekocht. Houd er rekening mee dat bepaalde Producten door een erkende, gekwalificeerde en professionele vakman moeten worden geïnstalleerd om het risico van structurele schade en/of lichamelijk letsel te voorkomen. Dit is met name belangrijk voor een goede installatie, het gebruik en het onderhoud van gas-, elektrische-, water- en loodgietersonderdelen. Lees voor de juiste begeleiding altijd de instructies op de verpakking van de door u bestelde Producten.


7.4 AEG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims als gevolg van (a) het niet-bedoelde gebruik of hantering van het Product, (b) het gebruik en de installatie in combinatie met apparatuur waarvoor het Product niet bedoeld is of (c) de onjuiste installatie. Houd er rekening mee dat het gebruik of de niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerde installatie gevaar voor u kan opleveren.
 

8. ONDERHOUD EN REPARATIES

Zie de gebruiksaanwijzing voor de specifieke bijzonderheden met betrekking tot de reparatie van het door u bestelde AEG apparaat waarvoor u een onderdeel of accessoire hebt besteld. Daarnaast kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de op onze website vermelde AEG service centra.

 
9. OVERMACHT

AEG is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de bestelling, indien en voor zover dit (in)direct het gevolg is van omstandigheden buiten onze redelijke macht en dit niet door redelijke voorzorgsmaatregelen voorkomen kon worden.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door het materiële recht van Nederland.

 11. Bescherming Persoonsgegevens

Voor meer informatie over hoe we met uw persoonsgegevens om gaan, klik alstublieft hier.